BH (34): orddannelse (use one of the prefixes: dis-, il-,im-,in-,ir-,un-)

Hybrid øvelse: quizz & multiple choice

Skriv det korrekte svar i boksen. Du har 1 forsøg. Hvis du svarer forkert, får du mulighed for at vælge det korrekte svar i stedet.