BH (34): orddannelse (use one of the prefixes: dis-, il-,im-,in-,ir-,un-)

Multiple-choice øvelse

Vælg det korrekte svar. Der kan kun være én løsning.